Nosilec projekta: ČEBELARSKO DRUŠTVO LOVRENC NA POHORJU
Naziv projekta: ČEBELARSKE UNIFORME
Namen projekta: Dvig prepoznavnosti slovenskih čebelarjev
Glavne dejavnosti projekta: Nabava čebelarskih uniform
Cilj in rezultati projekta: Prepoznavnost čebelarjev
Vir sofinanciranja: Sklad EKSRP
Vrednost sofinanciranja: 19.809,25 EUR
Vsebina projekta: V letu 2021 bo čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju praznovalo 100-letnico delovanja.  Ob tej priložnosti je ČZS zaupala čebelarskemu društvu Lovrenc na Pohorju organizacijo srečanje slovenskih čebelarjev in praznovanje svetovnega dne čebelarjev, ki bo 22. maja 2021 v Lovrencu na Pohorju. Ob tej priložnosti bi radi vse čebelarje našega društva, ki jih šteje 71 članov,  odeli v čebelarske uniforme in tako počastili to našo visoko obletnico. Ker so uniforme visoki strošek, čebelarji pa večina upokojenci z nizkimi pokojninami, smo se odločili prijaviti na javni razpis. Lovrenški čebelarji so zelo delovni na svojem področju, saj s prostovoljnim delom in s svojimi prispevki vzdržujejo čebelarski dom, ki so ga s prostovoljnim delom zgradili leta 1996. V čebelarskem domu redno potekajo čebelarska izobraževanja in druženja čebelarjev. S svojimi čebelarskimi izdelki pogostimo vsakega obiskovalca, ki se ustavi pri nas.  

V sklopu čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju deluje tudi pri osnovni šoli krožek mladi čebelarji, ki vsako leto svoje znanje uspešno izkazujejo na čebelarskih tekmovanjih in dobivajo priznanja.  

Predmet tega projekta je nabava 59. čebelarskih uniform. ČZS je predpisala enoten videz čebelarske uniforme. Takšne, predpisane uniforme, izdeluje samo en izdelovalec v Sloveniji, t.j Modno krojaštvom Andrej Šmigoc, d.o.o. iz Spuhlje pri Ptuju. Zato nismo mogli pridobiti treh ponudb za izdelavo uniform.  

Celotna vrednost 59. uniform je 23.305,00 EUR brez DDV, od LASa pričakujemo povračilo 19.809,25 EUR.
prevzem uniform

Hiperpovezave

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Program Razvoja Podeželja

Scroll to Top